Kontakt

AHM ALFA s.r.o.

Bratislavská 1311
911 05 Trenčín

www.ahmalfa.eu

Predaj

vozidiel
 
(032) 640 12 57
mobil 0910 949 607
suzuki.predajatahmalfa.eu
 

Servis

vozidiel a predaj náhradných dielov

(032) 640 12 75
mobil 0911 949 670
suzuki.servisatahmalfa.eu


Fakturačné údaje

AHM ALFA s.r.o.
Mást I 1631   
900 31  Stupava
 
IČO: 47 077 751
DIČ: 20 23 740 169
IČ DPH: SK 20 23 740 169